top of page

originalmente publicado en la 3a edición

 Autor:  Gali Tibbon

ECHOES OF CHRISTIAN JERUSALEM

הדים של נצרות בירושלים

ECOS DE LA JERUSALEM CRISTIANA

גלי תיבון היא צלמת שזכתה בפרסים המתגוררת בירושלים. בשנת 2013 היא הוכרזה כצלמת המסעות של השנה על ידי -World Photography Awards WPA-. לאחרונה היא נבחרה להיות “Cannon Explorer” כחלק מתכנית של קנון לשגרירים ארופאים. עבודתה המקצועית חושפת את הלך הדת בהתמקדות באמונה, בעודה תופסת את הרגשות הרוחניים ואבסטרקטים של מאמינים בצילומיה.

 

גלי מטיילת עם המצלמות שלה, ומכסה טווח רחב של עליות רגל נוצריות וטקסים בארץ הקודש ומסביב לעולם כולל טיבילות בנהר הירדן, נצרות בירושלים, השומרונים הקדמונים, הנצרות האתיופית, ואספות דתיות ברחבי אירופה. לאחר יותר מעשור של מעקב במזרח התיכון, עבודתה של גלי התרחבה למגוון רחב של מסימות מסביב לעולם. תצלומיה של גלי מתפרסמים תדיר בירחונים מפורסמים ועיתונים בעולם כולו. צילומיה מוצגים במוזאונים, גלריות, ופסטיבלי צילום בעולם כולו.

 

Gali Tibbón es una fotógrafa galardonada residente de Jerusalén. En 2013 fue nombrada  Fotógrafa Viajera del Año en los Premios Mundiales de Fotografía (WPA) en Londres. Recientemente fue elegida para ser Explorador de Canon, como parte del programa de embajadores de Canon en Europa. Su trabajo profesional explora el tema de la religión, centrándose en la fe, capturando las emociones espirituales y abstractas de los creyentes en sus imágenes silenciosas.

 

Viajando con sus cámaras, Gali cubre una amplia gama de rutas de peregrinación cristianas y rituales en tierra santa y en todo el mundo, incluyendo el bautismo en el río Jordán, el cristianismo en Jerusalén, los antiguos samaritanos, el cristianismo etíope y reuniones religiosas en toda Europa. Después de más de una década de cubrir Oriente Medio, el trabajo de Tibbón se ha expandido a una amplia gama de comisiones al rededor del globo, sus fotografías se publican regularmente en revistas y periódicos de renombre y son exhibidas en museos, galerías y festivales de todo el mundo.

 

Gali Tibbon is an award-winning photographer based in Jerusalem. In 2013 she was named Travel Photographer of the Year at the World Photography Awards (WPA) in London. She has just been chosen to be a Canon Explorer, part of Canon Europe Ambassador’s program. Her professional work explores the theme of religion, focusing on faith, capturing the spiritual and abstract emotions of the believers into her stills images. 

 

Traveling with her cameras, Gali covers a wide range of Christian pilgrimage paths and rituals in the holy land and around the world including baptism in the Jordan River, Christianity in Jerusalem, the ancient Samaritans, Ethiopian Christianity and religious gatherings across Europe. After more than a decade of covering the Middle East, Tibbon’s work has expanded to a wide range of assignments around the globe. Gali's images are published regularly in renowned magazines and newspapers worldwide. Her pictures are exhibited in museums, galleries and photo festivals around the world. 

Un viaje místico en un mundo secreto, escondido dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén: La Iglesia del Santo Sepulcro. Costruida en el sitio donde se cree que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado. Miles de peregrinos de todo el mundo acuden a Jerusalén para reconstruir los últimos pasos de Jesús, caminando por el sinuoso camino de la Vía Dolorosa que llega a su fin en el Santo Sepulcro. En un caleidoscopio de colores y de formas, esta exposición ofrece una mirada poco común a las obras interiores de la iglesia. Un laberinto de la fe y el hogar de seis diferentes etnias denominadas cristianas, siglos de tradiciones religiosas sin cambios dan como resultado una combinación única, demostrando un extraordinario mosaico de gente y creencias religiosas que no son vistos en ningún otro lugar del mundo.

A mystical journey into a secret world, hidden inside Jerusalem's Old City-The Church of the Holy Sepulchre- built on the site where Jesus is believed to have been crucified, buried and resurrected. Thousands of pilgrims from all over the world flock to Jerusalem to retrace the last steps of Jesus, walking through the winding path of the Via Dolorosa that comes to an end at the Holy Sepulchre. A kaleidoscope of colours & shapes, this exhibition offers a rare glimpse to the inner works of the church. A labyrinth of faith and home to six different ethnic Christian denominations, centuries of unchanged religious traditions making it a unique combination demonstrating an extraordinary mosaic of people and belief not to be seen anywhere else in the world.

 

טיול מיסתורי לעולם סודי, המתחבא בתוך העיר העתיקה של ירושלים. כנסיית הקבר הבנויה על המקום בו ישוע נצלב, נקבר, וקם לתחיה. אלפי עולי רגל מכל העולם מגיעים לירושלים לשחזר את צעדיו האחרונים של ישוע,  הולכים בדרך המתפתלת של ה"ויה דולורוסה” המסתיימת בכנסיית הקבר. פרץ של צבעים וצורות, תערוכה זו נותנת הזדמנות נדירה להציץ אל ההליכים בתוך הכנסיה. מבוך של אמונה ובית שש קבוצות אתניות שונות, מאות שנים של מסורות שלא משתנות עושות את השילוב המעניין הזה ומציג בצורה יוצאת דופן פסיפס של אנשים ואמונות שאינן נראות במקומות אחרים בעולם.

 

 

RELIGIÓN Y TRADICIONES

דת ומסורת

RELIGION AND TRADITIONS

bottom of page