top of page

ציפורים של יוקטן דרך העדשה שלי

לפני תשע שנים, החלטתי שהתשוקה שלי לטבע הייתה צריכה לתקשר בדרך כלשהי את החיפוש היומיומי אחרי הרגשות הנפלאות הרגישו לצליל ציפורי שיר, ולבחון את ההוד של תנועותיהם ואת יופיו של הנוצות שלהם.

 

כך הגיע המשימה הקשה לצילום בבתי גידול, מחזורי חיים, הרגלים ותנועות שצילומים אלה מנסים ללכוד את האור, הצורה והצבע שבמחזה.

 

חשוב לציין כי חלק מעבודה זו היא למצוא את הציפור וללכוד אותה במצב המייצג אותה כדי לקבל תמונה טובה מכיוון שבמצבים רבים התנאים הם קשים.

Yucatan’s birds through my lens

Nine years ago, I decided that my passion for nature somehow had to communicate the everyday wonders I saw everyday and the emotions I felt when I heard the birdsongs, to observe the majesty of their movements and the beauty of their plumage.

 

This is how I took the difficult task of photographing them in different habitats, cycles, habits, and movements; these photographs try to capture that light, shape, and color spectacle.

 

It is important to mention that part of this work is to find the bird and capture it in the right condition to get a good image, that so many times are adverse.

 

Aves de Yucatán a través de mi lente

Desde hace más de 9 años decidí que mi pasión por la naturaleza tenía que comunicar de alguna forma las maravillas que cada día veía y las emociones que sentía al oír los cantos de las aves, observar la majestuosidad de sus movimientos y la belleza de sus plumajes.

 

Fue así como me dí a la difícil tarea de fotografiarlos en sus diferentes hábitats, costumbres, ciclos y movimientos estas fotografías tratan de plasmar ese espectáculo de luz, forma y color. 

 

Cabe mencionar que parte importante de este trabajo es lograr encontrar al ave y capturarla en las condiciones adecuadas para lograr una buena imagen, que en muchas ocasiones las condiciones son muy adversas.

 

 

ÁLVARO

אלברו פונסה

PONCE

originalmente publicado en la 11a edición

אלוורו פונסה - מקסיקו. אודות אלבארו פונסה. אני נולדתי בשנת 1958, מגיל צעיר היה לי משיכה חזקה לטבע.

בשנות ה -70, החלטתי ללמוד ארכיטקטורה, זה היה הקשר הראשון שלי עם צילום וגיליתי עד כמה זה מרתק ללכוד רגע אחד בחיי. באותן שנים היה צילום אנלוגי והיינו צריך להילחם עם הקרוסלות או חדרי החושך.

צילום לאחר מכן הפך לכל מה שהעידן הדיגיטלי עושה הרבה יותר פשוט.

יחד עם האהבה שלי לטבע, התשוקה שלי לאדריכלות המקצוע שלי מאז 1983; גורם לי לעבוד קשה יותר כל יום כדי להשיג צילומים אמנותיים המתקשרים הרגשות שאני חש כשאני מצלם. זו הסיבה שאני מקדיש הרבה מהזמן שלי לשתי תשוקותי הללו.

Álvaro Ponce - México. Nací en 1958 y desde muy pequeño tuve una atracción muy fuerte hacia la naturaleza.

En los años 70’s decidí estudiar arquitectura, fue ahí donde tuve mi primer contacto con la fotografía y descubrí  lo fascinante que es poder congelar el momento que uno vive, en esa época la fotografía era análoga y teníamos que pelearnos con los carruseles para las diapositivas o con el cuarto oscuro.

Posteriormente la fotografía fue cambiando hacia la era digital facilitándonos cada vez más la edición de las imágenes.

Conjuntamente con mi amor a la naturaleza, mi pasión hacia mi profesión la “ Arquitectura ”  (misma que ejerzo  desde 1983), han hecho que cada día me esfuerce más en lograr fotografías artísticas que comuniquen las emociones que percibo al tomarlas, por eso dedico gran parte de mi tiempo a esas dos pasiones.

Álvaro Ponce - México.  I was born in 1958, and from a young age I had a strong attraction to nature.

In the 70’s, I decided to study architecture, this was where I had my first contact with photography and discovered how fascinating it is to capture the moment one lives. In those years photography was analog and we had to fight with the carousels or the darkrooms.

Subsequently photography has turned to the digital era, making everything much easier.

Together with my love to nature, my passion for architecture my profession since 1983; have made my work harder everyday, to achieve artistic photographs that communicate the emotions I perceive in taking them. This is why I dedicate so much of my time to these two passions.

 

fan page
e-mail
website
DSC_9314.jpg
DSC_9439.jpg
DSC_9619.jpg

FAUNA

פאונה

bottom of page