top of page

originalmente publicado en la 12a edición

ROMANCE BAJO EL AGUA 

רומן מתחת למיים

ROMANCE UNDERWATER

 Autor: Sol Tamargo

סול טמרגו - מקסיקו. לפני עשר שנים המטרה שלי הפכה להיות לצלם חתונות על החוף, אני מאוד גאה בדרך שעשיתי. יחד עם השותף שלי מאט אדקוק, הקמנו את "דל סול" צילום, אנחנו פיתחנו את "צילום לחתונות גורל", כשעשינו את הפגישה הראשונה של זוגות "להשמדת השימלה" לקחנו אותם לצלול במים הקסומים של cenotes בארות טבעיים. חדשנות זו בתחום צילום חתונה העניקה לנו את פרס "מגזין הצילום האמריקני", כאחד מעשר צילמי חתונת הטובים בעולם. מפגשים אלה הם אתגר טכני ואישי רב, ובה בעת הזדמנות ייחודית ליצור קסם: כשרומנטיקה מתאחדת עם מים.

אני נולדתי בגוודלחרה, אבל גדלתי בקנקון, אני מחשיבה את עצמי "בת ים על פי שליחות" ואמנית מהלב. כרגע אני גרה בפלאיה דל כרמן, אבל אני אזרחית של העולם.

Sol Tamargo - México. Hace 12 años me propuse ser fotógrafa de bodas en la playa, y estoy muy orgullosa del camino andado. Junto con mi socio Matt Adcock fundamos del Sol Photography, innovamos “La fotografía de bodas de destino” al hacer la primera sesión de “trash the dress” llevando a parejas a sumergirse en las mágicas aguas de los cenotes. Esta innovación en la fotografía de bodas nos valio el reconocimento de American Photo Magazine como los Top 10 Wedding Photographers en el mundo. Estas sesiones son gran reto técnica y personalmente y al mismo tiempo una oportunidad única de crear Magia uniendo el Romance y mi amor por el agua.

Nací en Guadalajara, crecí en Cancún, me considero “Sirena de Vocación” y Artista de Corazón. Actualmente vivo en Playa del Carmen, pero soy Ciudadana del Mundo.

Sol Tamargo - México. Twelve years ago I made it my goal to be a photographer of weddings on the beach, I am very proud of the path I have traveled. Along with my partner Matt Adcock, we founded del Sol Photography, we innovated “Photography for destiny weddings”, when we made the first session of “trash the dress” taking couples to submerge in the magical waters of the cenotes (natural wells). This innovation in wedding photography gave us the award in American Photo Magazine, as one of the Top 10 Wedding Photographers in the world. These sessions are a great technical and personal challenge, and at the same time a unique opportunity to create magic uniting romance and my love for water.

I was born in Guadalajara, but I grew up in Cancun, I consider myself “Mermaid by Vocation” and artist from the heart. I currently live in Playa del Carmen, but I am a citizen of the world.

ROMANCE BAJO EL AGUA

Bajo el agua las leyes físicas son diferentes, somos ingrávidos, la luz se filtra y da un espectáculo que quita el aliento… Llevar mis clientes de bodas a vivir una experiencia única en la vida y capturar imágenes que fusionan la magia de los cenotes con la magia del romance. Crear una foto técnica y físicamente compleja. Me proporciona una emoción infinita. Amo volar bajo el agua.

 

Es una gran satisfacción haber “innovado” la fotografía de bodas creando este estilo fotográfico de novios bajo el agua. Se ha convertido en fenómeno en las bodas de destino, y de todo el mundo vienen parejas a la Riviera Maya buscando vivir esta experiencia. Cada sesión es una experiencia única, la luz es diferente, el vestido es distinto.. la pareja a veces no sabe nadar… todo tipo de aventuras se viven al entrar en contacto tan íntimo con la Selva y los Cenotes. Son lugares sagrados, y se siente esa energía. Es un privilegio vivir aquí y compartir con otros.

Romance underwater

Underwater the physical laws are different, we are weightless, the light filters and gives a spectacle that takes your breath away... Taking my weddings clients to live a unique experience in life and capture images that fuse the magic of the cenotes with the magic of romance. It creates a technical and physically complex photograph. It provides me with infinite emotions, I love to fly underwater.

 

It is a great satisfaction to have “innovated” in wedding photography, creating this photographic style of bride and groom underwater. It has become the phenomenon of destiny weddings, couples come from all over the world to the Mayan Rivera looking to live this experience. Every session is a unique experience, the light is different, the dress is different... the couples sometimes do not know how to swim.. all types of adventures are experienced once you enter in intimate contact with the jungle and the cenotes. They are sacred places, and you can feel that energy. It is a privilege to live here and share it with others.

 

רומן מתחת למיים

מתחת למים החוקי הפיזיקה משתנים, אנו חסרי משקל, האור עובר סינון ונותן מחזה שעוצר את נשימתך ... אני לוקחת את לקוחות החתונות שלי לחוות חוויה ייחודית וללכוד בתמונות את הקסם, קסמם של cenotes מתמזג עם הקסם של רומנטיקה. זה יוצר תמונה טכנית ומורכבת מבחינה פיזית. לי החוויה מספקת רגשות אינסופיים, אני אוהבת לעוף מתחת למים.

 

זה סיפוק גדול להיות "חדשן" בתחום צילום החתונות, יצירת סגנון צילום של חתן וכלה מתחת למים. זו הפכה להיות תופעת "חתונות גורל", זוגות מגיעים מכל רחבי העולם אל ריברה המאיה על מנת לחיות את החוויה הזאת. כל פגישה היא חוויה ייחודית, האור שונה, השמלה שונה ... הזוגות לפעמים לא יודעים לשחות .. כל סוגי הרפתקאות מתרחשות מהרגע בו נכנסים במגע אינטימי עם הג'ונגל וה-cenotes . אילו הם מקומות קדושים, ואתה יכול להרגיש את האנרגיה שם. זוהי זכות לחיות כאן ולשתף את הקסם עם אחרים.

 

RELIGIÓN Y TRADICIONES

דת ומסורת

RELIGION AND TRADITIONS

bottom of page